clanok:94

Program

Publikované 10.05.2021

Harmonogram podujatia:

Sobota 5.8.

12:00 – 19:00 otvorená Expo zóna (diskusie, aktivity, výstava 20r Slovakmanu,...)

12:00 – 19:00 prezentácia pretekárov

19:30 – 19:50 poučenie pretekárov (SVK)

20:00 – 20:20 poučenie pretekárov (ENG)

Nedeľa 6.8.

5:30 – 6:30 Otvorenie depa pre uloženie bicykla a vecí

6:45 Štart pretekov jednotlivcov

6:55 Štart pretekov štafiet

7:00 Uzatvorenie príjazdovej cesty

7:25 Začiatok cyklistickej časti pretekov

9:00 Časový limit pre plávanie

11:45 Začiatok bežeckej časti pretekov

14:30 Predpokladaný príchod prvej štafety

15:00 Predpokladaný príchod víťaza do cieľa

17:00 Časový limit pre cyklistiku

16:05 Predpokladaný príchod prvej pretekárky

17:00 Otvorenie depa pre výber bicyklov

22:45 Uzatvorenie trate

23:00 Vyhlásenie výsledkov

Predpokladné časy víťazov:

14:30 predpokladaný príchod prvej štafety

15:00 predpokladaný príchod prvého muža

16:05 predpokladaný príchod prvej ženy

Časové limity

Cut-Off times

  • Plávanie: 9:00 (2 hodiny od štartu)
  • Cyklistika: 17:00 (10 hodín od štartu)
  • Beh: 23:00 (16 hodín od štartu)