Propozície > Nitrianska hodinovka

SOBOTA 26.OKTÓBRA 2019

Usporiadateľ
ŠK Delfín Nitra, TJ Stavbár Nitra s podporou NSK

Miesto konania
Atletický štadión TJ Stavbár Nitra Chrenová

Prezentácia: od 8.30 hod. v areáli atletického štadióna
Štart: 10.00 hod. štart hodinovka /v prípade väčšieho počtu prihlásených bude štart v dvoch rozbehoch/
11.10 hod. štart detí a po skončení behu detí štart 12 min behu
Kategórie: Muži do 39 r
Muži do 49 r
Muži do 59 r
Muži nad 60 r
Ženy do 39 r
Ženy nad 39 r
Sprievodné akcie: 12 min beh – 13–15 roční, 16-18 roční
12 min beh – pre každého
100 m - pre deti do 8 rokov
200 m - pre deti do 10 rokov
400 m - pre deti do 12 rokov
Štartovné: 5,- EUR pre 12 min beh, 8,- EUR hodinovka, detské kategórie free /do 12 rokov/
Časomiera: čas meraný pomocou chipového zariadenia !!!
Finančné ceny: prví traja v absolútnom poradí mužov a žien
Vecné ceny: prví traja v jednotlivých kategóriach
Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ
Prihlášky: do 23. Októbra 2019 na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1524&lng=sk
Iné: Účastníci súťaže a organizátori sa súťaže zúčastňujú na vlastné nebezpečie.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií.