Propozície > Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5 km

ORGANIZÁTOR: Slovenská plavecká federácia
TECHNICKÉ USPORIADANIE: Športový klub DELFÍN Nitra
TERMÍN A MIESTO KONANIA: 01.08.2020, Lodenica Piešťany – miesto konania Slovakman Triathlon
TERMÍN PRIHLÁŠOK: najneskôr do 24.07.2020
PRIHLÁŠKY: Na Majstrovstvá SR sa môžu prihlásiť iba pretekári registrovaní v SPF. Prihlášky sa zasielajú v elektornickom formáte (XLS) na pretekydp@swimmsvk.sk
ODHLÁŠKY: Najneskôr do 27.07.2020 do 20:00 hod.
HOSPODÁRSKE PODMIENKY: Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady. Technický usporiadateľ ubytovanie nezabezpečuje. Stravovanie je zabezpečené (v cene štartovného) a doobjednanie pre doprovod (tréneri, rodičia) na základe objednávky (cena 5,50 EUR). Pretekári jednotlivých klubov štartujú na vlastné náklady.
ŠTARTOVNÉ: 12 € / 1 štart
0 € / štart – reprezentasti SR v DP alebo športovci zaradení do zoznamov ÚTM DP
V prípade úhrady štartovného na mieste, bude štartovné navýšené o 50 %
Úhrada štartovného bude na základe vystavenej faktúry Slovenskou
plaveckou federáciou.
PRIJATÍ PRETEKÁRI: Najneskôr do 26.05.2020
PREZENTÁCIA: 01.08.2020, 08:00-09:30 vo vyznačenom priestore
Pri prezentácii je nutné predložiť potvrdenie o úhrade
INFORMÁCIE: VSPD, dp@swimmsvk.sk
USTANOVENIA A PREDPISY: Súťaží sa podľa Súťažného poriadku diaľkového plávania SPF, tohto rozpisu, pravidiel FINA a pravidiel SPF pre diaľkové plávanie pokiaľ uvedené dokumenty existujú.
ORGANIZÁTOR: Preteky sú súťažou jednotlivcov, pláva sa priamo na výsledky z rozplavieb.
Súťaž je zaradená do pohára v diaľkovom plávaní.
Do bodovania sa pretekárom započíta iba 1 výsledok (ten najlepší) v prípade štartov vo viacerých tratiach.
ŠPORTOVIŠTE: Otvorená voda
MERANIE ČASOV: Elektronická čipová časomiera Macsha
KATEGÓRIE: Seniori a seniorky „S“, 20 roční a starší, ročníky 2000 a starší
Starší juniori a staršie juniorky „SJ“, 18-19 roční, ročníky 2002-2001
Mladší juniori a mladšie juniorky „MJ“, 16-17 roční, ročníky 2004-2003
Najmladší juniori a najmladšie juniorky „NJ“, 14-15 roční, ročníky 2006-2005
Starší žiaci a staršie žiačky „A13“, ročník 2007
Starší žiaci a staršie žiačky „A12“, ročník 2008
Mladší žiaci a mladšie žiačky „B11“, ročník 2009
Mladší žiaci a mladšie žiačky „B10“, ročník 2010
PODMIENKA ÚČASTI M-SR: Štartovať môžu iba pretekári ročníkov narodenia 2010 a starší, ktorí sú v roku 2020 registrovaní v SPF
LIMIT NA DOPLAVÁNIE: Pre 5 km: Plavec musí vplávať do posledného kola najneskôr v čase 1 hodina 15 min. Plavci ktorý v stanovenom limite nevplávajú do posledného kola sú povinní na vyzvanie rozhodcov opustiť trať a ukončiť pretek.
OBMEDZENIE ŠTARTOV: -
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV: Víťaz každej disciplíny v každej kategórii získa titul Majster SR v diaľkovom plávaní v bazéne pre rok 2020. Pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia v jednotlivých disciplínach a kategóriách na prvom až treťom mieste na základe systému súťaže tohto rozpisu, získajú diplom a medailu.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: Organizátor môže upraviť program pretekov podľa počtu prihlásených pretekárov.
Pretekári môžu štartovať iba v plavkách určených pre plávaní na otvorenej vode alebo v bazénu.
Sú povolené dve plavecké čiapky a jedny okuliare.
Žiadne pomôcky nie sú povolené.
PROGRAM:
08:30-09:30 Prezentácia plavcov na 1, 3 a 5 km
09:40-09:55 Popis trate a kontrola štartových čísel
10:00 ŠTART na 1, 3 a 5 km (S,SJ,MJ,NJ,A,B)
cca 13:00 Vyhlásenie výsledkov
Na stiahnutie: Kompletné propozície v PDF

Vaše súkromie

Táto webová stránka používa cookies, aby ste mali čo najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zistiť viac