Propozície > 226

Štatút podujatia

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA STÚ

MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA ČTA
Český pohár v dlhom triatlone

Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Piešťany

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra, AMAREA s.r.o , Slovakman s.r.o v spolupráci s mestom Piešťany
Dátum konania: 6.8.2023
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v dlhom triatlone
Súčasť Českého pohára v dlhom triatlone
Prihlasovanie: Jednotlivci: https://register.slovakman.sk
Štafety: https://register.slovakman.sk
Posledný termín je 28.7.2023.
Štartovné: Je určené počtom účastníkov v v prvej vlne a termínom nasledovne:
Jednotlivci
prvých 100 prihlásených 149 EUR
do 31.5.2023 199 EUR
ostatní 249 EUR

Štafety 3 – 4 členné:
do 30.6.2023 180 EUR
ostatní 240 EUR

Štafety 5 – 6 členné:
do 30.6.2023 180 EUR
ostatní 280 EUR

Štartovné sa hradí prevodom do 7 dní od registrácie. Účastník bude zobrazený v štartovej listine až po zaplatení.

IBAN: SK02 0200 0000 0031 2087 9754
SWIFT: SUBASKBX
Majiteľ účtu: ŠK Delfín Nitra
Adresa: Za humnami 43, Nitra 94901

Štartovný poplatok je nevratný a neprenosný na iného pretekára, je možné ho presunúť na ďalší ročník podujatia zo zdravotných dôvodov.

Prezentácia: Piešťany, Lodenica, 5.8.2023 od 12:00 do 19:00
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 4 EUR.
Trate: Mako swim course
Plávanie: 3,8 km, 3 okruhy s výbehom
Časový limit: 2:00 hod!

Cyklistika: 180 km, 6 okruhov
Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!
Jazdí sa za vylúčenej individuálnej automobilovej dopravy. Účastníci sú naďalej povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Intersport run course
Beh: 42,2 km, 6 okruhov
Časový limit: 16:00 hod. od štartu podujatia!
Kategórie: Slovakman 226 Elite - MUŽI/ŽENY (bez rozdielu veku)
Vekové kategórie - Muži/Ženy (Age Group):

18 – 24, 24 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70+

Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

Štafety:
JA - TY – ON
Mix 2 – 4 členné
Mix 5 – 6 členné
Mix štafety možnosť striedania:
3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh
Občerstvenie: Cyklistika:
1 občerstvovacia stanica, každých 30km
voda od Mesta Piešťany, iontový nápoj a energetické tyčinky od Feedzone, Cola a banány od siete potravín Kraj

Beh:
Čaká vás občerstvovačka každých 1,5km, takže sa budete môcť pravidelne občerstviť a ochladiť.
Aj tento rok pre vás pripravujeme prémiový servis v podobe rozprašovačov vody, nealko piva Erdinger Alkoholfrei, ľadu a energetických nápojov Red Bull na vybraných občerstvovacích staniciach. K dispozícii budú aj banány, melóny, Cola od siete potravín Kraj a iontový nápoj, energetické tyčinky 226ers a gély Maurten od Feedzone.
Program hlavných pretekov: 5.8.2023 – sobota
12:00 – 19:00 prezentácia
18:30 - 19:30 diskusia a pred-premiéra dokumentu Slovakman 20
19:30 poučenie pretekárov (SVK)
20:00 poučenie pretekárov (ENG)

6.8.2023 – nedeľa
5:30 – 6:30 ukladanie vecí do depa
6:45 Štart jednotlivci
6:55 Štart štafety
15:00 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
22:45 uzatvorenie tratí
23:00 vyhlásenie výsledkov
Ceny: Slovakman 226 - Elite (v EUR)
Muži
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Ženy
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Slovakman 226 - Vekové kategórie
Prví traja v každej kategórii poháre

Štafety
Vecné ceny

MAKO swim course cena pre najrýchlejšieho plavca
Najrýchlejší plavec a plavkyňa získajú poukazy od Mako poukazy v hodnote 50 €. Podmienkou je úspešné dokončenie celých pretekov.

MTHIKER shop cena pre najrýchlejšieho cyklistu
Najrýchlejší cyklista a cyklistka získajú poukazy od MTHIKER SHOP poukazy v hodnote 150 €. Podmienkou pre účasť v tejto kategórii je úspešné dokončenie celých pretekov.

INTERSPORT run course cena pre najrýchlejšieho bežca
Najrýchlejší bežec a bežkyňa získajú poukazy od Intersport poukazy v hodnote 100 €. Podmienkou je úspešné dokončenie celých pretekov.

Súťaž o najlepšieho KRAJana
Najlepší pretekár a pretekárka s trvalým pobytom na územi Trnavského samosprávneho kraja získajú poukaz vo výške 150 € na nákup v sieti Kraj Potravín.

Každý finisher obdrží v cieli medailu a funkčné Finisher tričko značky Asics od Intersport slovensko.
Každá štafeta v cieli obdrží funkčné Finisher tričko značky Asics od Intersport Slovensko pre všetkých členov štafety.