Propozície > 226

Štatút podujatia

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA STÚ

MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA ČTA
Český pohár v dlhom triatlone

Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Piešťany

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra, AMAREA s.r.o , Slovakman s.r.o v spolupráci s mestom Piešťany
Dátum konania: 6.8.2023
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky v dlhom triatlone
Súčasť Českého pohára v dlhom triatlone
Prihlasovanie: Jednotlivci: https://register.slovakman.sk
Štafety: https://register.slovakman.sk
Posledný termín je 28.7.2023.
Štartovné: Je určené počtom účastníkov v v prvej vlne a termínom nasledovne:
Jednotlivci
prvých 100 prihlásených 149 EUR
do 31.5.2023 199 EUR
ostatní 249 EUR

Štafety 3 – 4 členné:
do 30.6.2023 180 EUR
ostatní 240 EUR

Štafety 5 – 6 členné:
do 30.6.2023 180 EUR
ostatní 280 EUR

Štartovné sa hradí prevodom do 7 dní od registrácie. Účastník bude zobrazený v štartovej listine až po zaplatení.

IBAN: SK02 0200 0000 0031 2087 9754
SWIFT: SUBASKBX
Majiteľ účtu: ŠK Delfín Nitra
Adresa: Za humnami 43, Nitra 94901

Štartovný poplatok je nevratný a neprenosný na iného pretekára, je možné ho presunúť na ďalší ročník podujatia zo zdravotných dôvodov.

Prezentácia: Piešťany, Lodenica, 5.8.2023 od 12:00 do 19:00
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 4 EUR.
Trate: Mako swim course
Plávanie: 3,8 km, 3 okruhy s výbehom
Časový limit: 2:00 hod!

Cyklistika: 180 km, 6 okruhov
Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!
Jazdí sa za vylúčenej individuálnej automobilovej dopravy. Účastníci sú naďalej povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Intersport run course
Beh: 42,2 km, 6 okruhov
Časový limit: 16:00 hod. od štartu podujatia!
Kategórie: Slovakman 226 Elite - MUŽI/ŽENY (bez rozdielu veku)
Vekové kategórie - Muži/Ženy (Age Group):

18 – 24, 24 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70+

Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

Štafety:
JA - TY – ON
Mix 2 – 4 členné
Mix 5 – 6 členné
Mix štafety možnosť striedania:
3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh
Občerstvenie: Cyklistika:
1 občerstvovacia stanica, každých 30km
voda od Mesta Piešťany, iontový nápoj a energetické tyčinky od Feedzone, Cola a banány od siete potravín Kraj

Beh:
Čaká vás občerstvovačka každých 1,5km, takže sa budete môcť pravidelne občerstviť a ochladiť.
Aj tento rok pre vás pripravujeme prémiový servis v podobe rozprašovačov vody, nealko piva Erdinger Alkoholfrei, ľadu a energetických nápojov Red Bull na vybraných občerstvovacích staniciach. K dispozícii budú aj banány, melóny, Cola od siete potravín Kraj a iontový nápoj, energetické tyčinky 226ers a gély Maurten od Feedzone.
Program hlavných pretekov: 5.8.2023 – sobota
12:00 – 19:00 prezentácia
18:30 - 19:30 diskusia a pred-premiéra dokumentu Slovakman 20
19:30 poučenie pretekárov (SVK)
20:00 poučenie pretekárov (ENG)

6.8.2023 – nedeľa
5:30 – 6:30 ukladanie vecí do depa
6:45 Štart jednotlivci
6:55 Štart štafety
15:00 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
22:45 uzatvorenie tratí
23:00 vyhlásenie výsledkov
Ceny: Slovakman 226 - Elite (v EUR)
Muži
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Ženy
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Slovakman 226 - Vekové kategórie
Prví traja v každej kategórii poháre

Štafety
Vecné ceny

MAKO swim course cena pre najrýchlejšieho plavca
Najrýchlejší plavec a plavkyňa získajú poukazy od Mako poukazy v hodnote 50 €. Podmienkou je úspešné dokončenie celých pretekov.

MTHIKER shop cena pre najrýchlejšieho cyklistu
Najrýchlejší cyklista a cyklistka získajú poukazy od MTHIKER SHOP poukazy v hodnote 150 €. Podmienkou pre účasť v tejto kategórii je úspešné dokončenie celých pretekov.

INTERSPORT run course cena pre najrýchlejšieho bežca
Najrýchlejší bežec a bežkyňa získajú poukazy od Intersport poukazy v hodnote 100 €. Podmienkou je úspešné dokončenie celých pretekov.

Súťaž o najlepšieho KRAJana
Najlepší pretekár a pretekárka s trvalým pobytom na územi Trnavského samosprávneho kraja získajú poukaz vo výške 150 € na nákup v sieti Kraj Potravín.

Každý finisher obdrží v cieli medailu a funkčné Finisher tričko značky Asics od Intersport slovensko.
Každá štafeta v cieli obdrží funkčné Finisher tričko značky Asics od Intersport Slovensko pre všetkých členov štafety.

Vaše súkromie

Táto webová stránka používa cookies, aby ste mali čo najlepšie skúsenosti na našich webových stránkach. Používaním našich stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Zistiť viac