Propozície > 113

NEDEĽA 13.SEPTEMBRA 2015

Štatút podujatia
Majstrovstvá Slovenska v strednom triatlone 
Český pohár v triatlone
Slovenský pohár v triatlone

Vzdialenosť
1.9-90-21.1 km

Miesto konania
Šamorín

Usporiadateľ: Slovakman s.r.o.
Dátum konania: 11.9-.13.9.2015
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenska v strednom triatlone
Český pohár v triatlone
Slovenský pohár v triatlone
Vzdialenosti: 1,9 – 90 – 21,1 km
Miesto konania: Šamorín, Elements resort
Prihlášky: www.czechtriseries.cz
Prihlášky do 31.8.2015, prihlásiť sa po 31.8.2015 NIE JE MOŽNÉ.
Štartovné: Jednotlivci prihlásení a zaplatení do 31.8.2015
75 €

Štafety JA – TY – ON/ MIX prihlásené a zaplatené do 31.8.2015:
100€


PO TOMTO TERMÍNE NIE JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ ANI ZAPLATIŤ.

Štartovné uhradiť na účet: 5071225197/0900
Adresa banky:Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Majiteľ účtu : Slovakman s.r.o.
BIC/SWIFT:GIBASKBX
IBAN : SK21 0900 0000 0050 7122 5197
Variabilný symbol:Ako variabilný symbol uviesť číslo vygenerované prihláškou.
Poznámka:Do poznámky uviesť meno účastníka/mená účastníkov- v prípade spoločnej platby viacerých účastníkov, prípadne platby aj na sprievodné podujatia. V prípade komplikácií nás kontaktujte mailom.
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ, a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko, a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 2 EUR.
Trate:
Plávanie: 1,9 km, 2 okruhy s výbehom
Cyklistika: 90 km, 3 okruhy
Beh: 21,1 km, 4 okruhy
Kategórie: Majstrovstvá Slovenska, Muži, Ženy, Veteráni- podľa vekových kategórií (rozhodne STÚ).
ELITE: Muži/Ženy (bez rozdielu veku- pretekári Elite sa do poradia AGE GROUP nerátajú)

Vekové kategórie AGE GROUP.
M/Ž 18 (18-24)
M/Ž 25 (25-29)
M/Ž 30 (30-34)
M/Ž 35 (35-39)
M/Ž 40 (40-44)
M/Ž 45 (45-49)
M/Ž 50 (50-54)
M/Ž 55 (55-59)
M/Ž 60 (60-64)
M/Ž 65 (65-69)

Štafety: JA – TY – ON / MIX (max 4 členné)
MIX- možnosť striedania v každej disciplíne po absolvovaní celého okruhu- plávanie 2x, cyklistika 3x, beh 4x
Občerstvenie: Cyklistika: 1 občerstvovacia stanica, každých 30km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky)
Beh: 2 občerstvovacie stanice každých 2,5 km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky, gély)
Program:
Piatok 11.septembra 2015
Pozor zmena! Piatkový program je z technických príčin zrušený!!!

Sobota: 12. Septembra 2015
Pozor zmena! Sobotňajší športový program je z technických príčin zrušený!!!
14:00 – 19:00 Prezentácia: Slovakman 113
14:00 – 19:00 Expo


Nedeľa: 13.septembra 2015 Slovakman 113
6:00 – 8:00 Prezentácia Slovakman113
8:10 – 8:30 Poučenie pretekárov pred reštauráciou Farriers
8:30 – 9:30 Ukladanie vecí do depa
9:00 – 17:00 Expo
10:00 – ŠTART Slovakman 113
17:00 Vyhlásenie výsledkov a ukončenie podujatia.
Ceny: Vekové kategórie a štafety, vecné ceny a poháre
Elite finančné odmeny pre prvých osem mužov, a päť žien.

Muži
1000, 600, 400, 200, 100, 80, 60,40

Ženy
600, 300, 150, 100, 50