Propozície > Slovakman Detský akvatlon

Už po tretí krát bude súčasťou Slovakman 226 aj podujatie, do ktorého môžete zapojiť svoje ratolesti a zabezpečiť im tak dennú dávku radosti z pohybu a endorfínov. Slovakman 226 Detský akvatlon čaká na všetkých budúcich Slovakmanov.

Organizátor Slovakman 226
Dátum 1.8.2015
Štatút podujatia Sprievodné podujatie pre deti vo veku od 7 do 15 rokov
Vzdialenosti 25m plávanie + 200m beh a viac
Miesto konania Lodenica Piešťany
Štart Kategória A- 10:00 /chlapci + dievčatá/ štart nasledujúcej kategórie bezprostredne po dobehnutí posledného pretekára z predchádzajúcej kategórie.
Registrácia http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=193
Štartovné Jednotné štartovné 5€, Uhradiť na účet: 3210879754/0200, VÚB Nitra, Akademická 1/A, 94901 Nitra, Majiteľ účtu: Športový klub Delfín, BIC/SWIFT: SUBASKBX, IBAN SK02 0200 0000 0031 2087 9754, Variabilný symbol: dátum narodenia
Trate A: 25m plávanie + 200m beh
B 50m + 400m
C 100m + 600m
Kategórie A: Rok narodenia 2004-2008
B: Rok narodenia 2002-2003
C: Rok narodenia 2000-2001
Občerstvenie Zabezpečí organizáror
Prihlášky sportsofttiming.sk
Online do 27.7.2015
prihlasovanie možné aj na mieste
Odmeny Každý pretekár prihlásený vopred obdrží v cieli medailu.
Vecné ceny pre prvých troch v kategórii.
Chlapci a dievčatá vyhlasovaní samostatne.
Upozornenie Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo