Propozície > Piešťanská sedmička

Po minuloročnej prietrži mračien, ktorá znemožnila premiérový štart piešťanskej sedmičky sa tento rok môže doprovod účastníkov hlavného preteku ale aj ostatný pospolitý ľud tešiť na 7 kilometrov behu po trase Slovakman 226

Organizátor Slovakman s.r.o.
Dátum 31.7.2015, 18:00
Miesto Lodenica Piešťany
Vzdialenosť 7km (1 okruh Slovakman 226- beh)
Kontakt info@slovakman.sk
Prihlasovanie http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=194
Prezentácia 15:00-17:45 Lodenica Piešťany
Štartovné Účastníci Slovakman 226 (jednotlivci aj štafety) a doprovod jednotlivca zúčastňujúceho sa hlavných pretekov: 3€
Ostatní: 7€
Štartovné uhradiť na účet: 3120879754/0200
VÚB Nitra, Akademická 1/A, 949 01 Nitra
Majiteľ účtu: Športový klub Delfín
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK02 0000 0031 2087 9754
Ako variabilný symbol uviesť kód vygenerovaný pri registrácii
Ceny Každý finišer obdrží v cieli medailu
Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny
Občerstvenie zabezpečí organizátor
Účastníci štartujú na vlastné riziko
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny propozícií