clanok:66

Král trialonu 2017 Olomouc

Publikované 08.12.2017

Už samotný výber priestorov dával najavo, že znovu pôjde o reprezentatívnu akciu, ale na to sme pri akciách organizovaných ČTA už zvyknutí. Nechýbala kompletná generalita ČTA na čele s Lenkou Kovářovou, a prítomné boli aj veľké postavy českého triatlonu, Jan Řehula a Filip Ospalý.

Slovensko malo zastúpenie v podobe víťazky Českého pohára v olympijskom triatlone Romany Gajdošovej. Prítomný bol aj prezident STÚ Jozef Jurášek, ktorý síce vo svojom článku na stránke STÚ zabudol napísať, že okrem Romany Gajdošovej sme preberali aj my poďakovanie za organizáciu Slovakman 226 v roku 2017. Ale na to sme si už zvykli, že Slovakman a moja osoba nepatria medzi obľúbencov na stránkach STÚ. Ja nemám problém napísať, že tam bol aj pán Jurášek.

Akciu vtipne moderoval Tomáš Budka z ČT a počas celého večera zabával všetkých zúčastnených, či slovom, alebo zábavnými úlohami, ako napr. skladanie Karlovho mosta z puzzle (úloha pre vedenie ČTA), alebo kurz základov breakdance pre víťazku ankety Hviezda FB Alžbětu Hruškovú. Víťazom ankety Král triatlonu sa stala opäť Vendula Frintová a aj ďalší rok bude nosiť poriadne ťažkú železnú kráľovskú korunu.

Príjemným spestrením bola aj dražba fotografií s tématikou českého pohára v triatlone, kde sa dražili aj fotografie zo Slovakmana. Výťažok putoval na podporu paratriatlonistov a tak sme prispeli aj my sumou 100€ a fotografia zo Slovakmana putovala domov na Slovensko.

Nám sa ušlo poďakovanie za organizáciu Slovakmana, ako súčasti FORD Czechman Tour 2017. A sme veľmi radi, že aj v budúcej sezóne sme zaradení v tejto prestížnej sérii. Záujem o zaradenie do FCMT je určite veľký a v Čechách pribúdajú nové preteky.  Budeme sa aj naďalej snažiť, aby sme aj v nasledujúcich rokoch boli súčasťou FCMT a samozrejme aj ankety Král triatlonu. 

S pozdravom Vlado B.