Propozície > 226

SOBOTA 1.AUGUSTA 2020

Štatút podujatia

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA STÚ
MAJSTROVSTVÁ ČESKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE PRE ROK 2020
CZECHMANTOUR 2020
1.kolo Českého pohára v dlhom triatlone

Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Pieštany, Lodenica

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra, AMAREA s.r.o , Slovakman s.r.o v spolupráci s mestom Piešťany
Dátum konania: 01.08.2020
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenskej republiky v dlhom triatlone z poverenia STÚ
Majstrovstvá Českej republiky v dlhom triatlone pre rok 2020
CZECHMANTOUR 2020
Delegovaní funkcionári
Hlavný rozhodca - Pavol Macho
Technický delegát - Jaroslav Cisár
Rozhodcovia - A. Ozoráková, M.Ozoráková, Pe.Kašpárek, Pa.Kašpárek
Prihlasovanie: http://www.slovakman.sk/226/registracia
Posledný termín je 14.7.2020, po tomto termíne nie je možné sa prihlásiť. Za prihláseného pretekára, sa považuje len prihlásený z úhradou štartovného. Po každom termíne (20.6./30.6./14.7.), budú pretekári s neuhradeným štartovným vymazaní zo štartovej listiny.
Štartovné: Jednotlivci prihlásení a zaplatení do:
do 20.6.2020 120 EUR
do 30.6.2020 160 EUR
do 14.7.2020 190 EUR
pri prezentácii 220 EUR

Štafety 3 – 4 členné:
do 20.6.2020 150 EUR
do 30.6.2020 190 EUR
do 14.7.2020 210 EUR
pri prezentácii 240 EUR

Štafety 5 – 6 členné:
do 20.6.2020 160 EUR
do 30.6.2020 190 EUR
do 14.7.2020 220 EUR
pri prezentácii 260 EUR

Štartovné uhradiť na účet: 3120879754/0200
VÚB Nitra, Akademická 1/A, 949 01 Nitra
Majiteľ účtu : Športový klub Delfín
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK02 0200 0000 0031 2087 9754
Ako variabilný symbol uviesť číslo vygenerované prihláškou.
Do poznámky uviesť meno účastníka/mená účastníkov- v prípade spoločnej platby viacerých účastníkov, prípadne platby aj na sprievodné podujatia. V prípade komplikácií nás kontaktujte mailom.
Prezentácia: Expo, hlavný stan 31.7.2020 od 15:00 do 19:00
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel Czechman Tour a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 4 EUR.
Trate: Plávanie:3,8 km, 3 okruhy s výbehom
Časový limit: 2:00 hod!

Cyklistika: 180 km, 6 okruhov
Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!

Beh: 42,2 km, 6 okruhov
Časový limit: 16:00 hod. od štartu podujatia!
Kategórie: Slovakman 226 Elite - MUŽI/ŽENY (bez rozdielu veku)
Vekové kategórie - Muži/Ženy (Age Group):

18 – 24
24 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70+

Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

Štafety:
JA - TY – ON
Mix 3 – 6 členné
Mix štafety možnosť striedania:
3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh
Občerstvenie: Cyklistika:
1 občerstvovacia stanica, každých 30km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky)

Beh:
3 občerstvovacie stanice každých 1,75 km (voda, iontový nápoj, Coca-Cola, banány, melóny, energetické tyčinky, gély)
Program hlavných pretekov: 31.7.2020 – piatok
15:00– 19:00 prezentácia
19:30 poučenie pretekárov (SVK)
20:00 poučenie pretekárov (ENG)

1.8.2020 – sobota
5:30 – 6:50 ukladanie vecí do depa
7:00 Štart jednotlivci
7:10 Štart štafety
15:30 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
23:00 uzatvorenie tratí
23:10 vyhlásenie výsledkov
Ceny: Slovakman 226 - Elite (v EUR)
Muži
01. 700
02. 400
03. 250
04. 150
05. 100
06. 90
07. 80
08. 60
09. 50
10. 40

Ženy
1. 500
2. 300
3. 200

Slovakman 226 - Vekové kategórie
Prví traja v každej kategórii poháre

Štafety
Vecné ceny

Cena pre najrýchlejšieho cyklistu
Traja najrýchlejší cyklisti, ktorí dokončia celé preteky, získajú kupóny vo výške 150 €, 100 € a 50 € na nákup v MTBIKER shope.

Každý finisher obdrží v cieli tričko Finisher, medailu, uterák.
Každá štafeta v cieli obdrží tričko pre všetkých členov štafety.
Pre všetkých TOMBOLA.