Propozície > 226

Štatút podujatia

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE Z POVERENIA STÚ
CZECHMANTOUR 2022
Český pohár v dlhom triatlone

Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Pieštany

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra, AMAREA s.r.o , Slovakman s.r.o v spolupráci s mestom Piešťany
Dátum konania: 7.8.2022
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenskej republiky v dlhom triatlone z poverenia STÚ
CZECHMANTOUR 2022
Súčasť Českého pohára v dlhom triatlone
Prihlasovanie: Jednotlivci: https://cts.triatlon.cz/Race/Info/7360
Štafety: https://cts.triatlon.cz/Race/Info/7399
Posledný termín je 28.7.2022.
Štartovné: Je určené počtom účastníkov v v prvej vlne a termínom nasledovne:
Jednotlivci
prvých 100 prihlásených 149 EUR
do 31.5.2022 199 EUR
ostatní 249 EUR

Štafety 3 – 4 členné:
do 30.6.2022 180 EUR
ostatní 240 EUR

Štafety 5 – 6 členné:
do 30.6.2022 180 EUR
ostatní 280 EUR

Štartovné sa hradí prevodom do 7 dní od registrácie. Účastník bude zobrazený v štartovej listine až po zaplatení.

IBAN: SK02 0200 0000 0031 2087 9754
SWIFT: SUBASKBX
Majiteľ účtu: ŠK Delfín Nitra
Adresa: Za humnami 43, Nitra 94901

Štartovný poplatok je nevratný a neprenosný na iného pretekára, je možné ho presunúť na ďalší ročník podujatia zo zdravotných dôvodov.

Prezentácia: Piešťany, Lodenica, 6.8.2022 od 12:00 do 19:00
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel Czechman Tour a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Každý účasník pretekov bude musieť dokázať svoju bezinfekčnosť na ochorenie COVID-19 na základe testu, očkovania alebo dokladu o prekonaní ochorenia podľa pridiel, ktoré budú počas termínu podujatia v platnosti.
Organizátor si vyhradzuje právo upraviť niektoré účastnícke limity a ďalšie podmienky účasti na podujatí, prípadne ich ešte viac špecifikovať (napr. preukázanie sa negatívnym testom, a pod.) a to aj „ad hoc“ v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku, tak, ako bude vyhodnotená v súvislosti s termínom podujatia a ako budú v daný moment nastavené pravidlá ochrany zdravia ľudí (účastníkov aj divákov) príslušnými autoritami.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 4 EUR.
Trate: Plávanie: 3,8 km, 3 okruhy s výbehom
Časový limit: 2:00 hod!

Cyklistika: 180 km, 6 okruhov
Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!
Jazdí sa za vylúčenej individuálnej automobilovej dopravy. Účastníci sú naďalej povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Beh: 42,2 km, 6 okruhov
Časový limit: 16:00 hod. od štartu podujatia!
Kategórie: Slovakman 226 Elite - MUŽI/ŽENY (bez rozdielu veku)
Vekové kategórie - Muži/Ženy (Age Group):

18 – 24, 24 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49, 50 – 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69, 70+

Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

Štafety:
JA - TY – ON
Mix 2 – 4 členné
Mix 5 – 6 členné
Mix štafety možnosť striedania:
3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh
Občerstvenie: Cyklistika:
1 občerstvovacia stanica, každých 30km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky)

Beh:
3 občerstvovacie stanice každých 1,75 km (voda, iontový nápoj, Red Bull Energy Drink, Coca-Cola, banány, melóny, energetické tyčinky, gély)
Program hlavných pretekov: 6.8.2022 – sobota
12:00 – 19:00 prezentácia
19:30 poučenie pretekárov (SVK)
20:00 poučenie pretekárov (ENG)

7.8.2022 – nedeľa
5:30 – 6:30 ukladanie vecí do depa
6:45 Štart jednotlivci
6:55 Štart štafety
15:00 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
22:45 uzatvorenie tratí
23:00 vyhlásenie výsledkov
Ceny: Slovakman 226 - Elite (v EUR)
Muži
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Ženy
01. 700 €, 02. 400 €, 03. 250 €, 04. 150 €, 05. 100 €

Slovakman 226 - Vekové kategórie
Prví traja v každej kategórii poháre

Štafety
Vecné ceny

MTBIKER shop cena pre najrýchlejšieho cyklistu
Najrýchlejší traja cyklisti a cyklistky získajú poukazy od MTBIKER SHOP poukazy v celkovej hodnote 600 €. Podmienkou pre účasť v tejto kategórii je úspešné dokončenie celých pretekov.

Súťaž o najlepšieho KRAJana
Najlepší pretekár a pretekárka s trvalým pobytom na územi Trnavského samosprávneho kraja získajú poukaz vo výške 150 € na nákup v sieti Kraj Potravín.

Každý finisher obdrží v cieli tričko Finisher a medailu.
Každá štafeta v cieli obdrží tričko pre všetkých členov štafety.