Propozície > 226

SOBOTA 4.AUGUSTA 2018

Štatút podujatia

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V DLHOM TRIATLONE
FORD CZECHMANTOUR 2018
4.kolo Českého pohára v dlhom triatlone
2.kolo Česko – Slovenského pohára

Vzdialenosti
3.8-180-42.2 km

Miesto konania
Pieštany, Lodenica

Usporiadateľ: ŠK Delfín Nitra, SMTA Nitra v spolupráci s mestom Piešťany
Dátum konania: 04.08.2018
Štatút podujatia: Majstrovstvá Slovenskej republiky v dlhom triatlone
FORD CZECHMANTOUR 2018
4.kolo Českého pohára v dlhom triatlone
2.kolo Česko – Slovenského pohára
Prihlasovanie: http://www.slovakman.sk/226/registracia
Posledný termín je 15.7.2018, po tomto termíne nie je možné sa prihlásiť. Za prihláseného pretekára, sa považuje len prihlásený z úhradou štartovného. Po každom termíne (31.5./30.6./14.7.), budú pretekári s neuhradeným štartovným vymazaní zo štartovej listiny.
Štartovné: Jednotlivci prihlásení a zaplatení do:
do 31.5.2018 100 EUR
do 30.6.2018 130 EUR
do 14.7.2018 160 EUR
pri prezentácii 200 EUR

Štafety 3 – 4 členné:
do 31.5.2018 130 EUR
do 30.6.2018 150 EUR
do 14.7.2018 170 EUR
pri prezentácii 220 EUR

Štafety 5 – 6 členné:
do 31.5.2018 140 EUR
do 30.6.2018 160 EUR
do 14.7.2018 190 EUR
pri prezentácii 240 EUR

Štartovné uhradiť na účet: 3120879754/0200
VÚB Nitra, Akademická 1/A, 949 01 Nitra
Majiteľ účtu : Športový klub Delfín
BIC/SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK02 0200 0000 0031 2087 9754
Ako variabilný symbol uviesť číslo vygenerované prihláškou.
Do poznámky uviesť meno účastníka/mená účastníkov- v prípade spoločnej platby viacerých účastníkov, prípadne platby aj na sprievodné podujatia. V prípade komplikácií nás kontaktujte mailom.
Prezentácia: Reštaurácia Lodenica 03.8.2018 od 15:00 do 19:00
Ustanovenie: Podujatie sa koná podľa platných pravidiel Ford Czechman Tour a ustanovení týchto propozícií. Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastné riziko a je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídaných okolností.
Pri prezentácii je potrebné sa prezentovať platnou licenciou STÚ. Ak účastník nie je jej držiteľom, pri prezentácii si zakúpi jednodňovú licenciu v sume 2 EUR.
Trate: Plávanie:3,8 km, 3 okruhy s výbehom
Časový limit: 2:00 hod!

Cyklistika: 180 km, 6 okruhov
Časový limit: 10:00 hod. od štartu podujatia!

Beh: 42,2 km, 6 okruhov
Časový limit: 17:00 hod. od štartu podujatia!
Kategórie: Slovakman 226 Elite- MUŽI/ŽENY ( bez rozdielu veku)
Vekové kategórie(AGE GROUP):

Muži a Ženy
18 – 24
24 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70.....

Do poradia AGE GROUP sa nerátajú pretekári Slovakman 226 Elite a naopak.

Štafety:
JA - TY – ON
Mix 3 – 6 členné
Mix štafety možnosť striedania:
3x plávanie, 6x cyklo, 6x beh
Občerstvenie: Cyklistika:
1 občerstvovacia stanica, každých 30km (voda, iontový nápoj, Cola, banány, energetické tyčinky)

Beh:
3 občerstvovacie stanice každých 1,75 km (voda, iontový nápoj, Coca-Cola, banány, melóny, energetické tyčinky, gély)
Program hlavných pretekov: 03.8.2018 – piatok
15:00– 19:00 prezentácia
19:30 poučenie pretekárov (SVK)
20:00 poučenie pretekárov (ENG)

4.8.2018 – sobota
5:30 – 6:50 ukladanie vecí do depa
7:00 Štart jednotlivci
7:10 Štart štafety
15:30 predpokladaný príchod víťaza do cieľa
23:00 uzatvorenie tratí
23:10 vyhlásenie výsledkov
Ceny: Slovakman 226 - Elite (v EUR)
Muži
01. 700
02. 400
03. 250
04. 150
05. 100
06. 90
07. 80
08. 60
09. 50
10. 40

Ženy
1. 500
2. 300
3. 200

Slovakman 226 - Vekové kategórie
Prví traja v každej kategórii poháre

Štafety: vecné ceny
Každý finisher obdrží v cieli tričko Finisher, medailu, uterák.
Každá štafeta v cieli obdrží tričko pre všetkých členov štafety.
Pre všetkých TOMBOLA.